Hàng ngày, cứ vào lúc 20 giờ, các em học sinh lớp 4 của DPA lại háo hức lên mạng, vào nhóm chào hỏi nhau và bắt đầu giờ học trực tuyến. Lớp học duy trì thường xuyên và liên tục đã giúp các em học sinh vừa được gặp lại bạn bè, vừa không quên kiến thức trong thời gian nghỉ dài ngày phòng chống ...