Phụ huynh còn quá kỳ vọng vào con mình. "tại sao bạn kia học nhanh mà con học chậm"... chắc là cô dạy chưa giỏi, con mình chưa được quan tâm vv... và vv...Rất cảm ơn các nhà quản lý đã nói hộ giáo viên.